Bramki obrotowe a przepustowość przejścia

Czynniki wpływającej na przepustowość przejścia ( bramki obrotowe ) osobowego to czynniki zewnętrzne mające wpływ na przepustowość przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości podane w tabeli, obliczone metodami statystycznymi. Wskaźniki te mogą mieć odchylenia w zależności od wpływających na nie czynników. Przykładowa lista czynników jest podana poniżej. Czytaj więcej

Natężenie ruchu oraz rodzaje przejść osobowych cz.1

NATĘŻENIE RUCHU OSOBOWEGO

Małe natężenie ruchu osobowego – występuje w przypadku gdy przeciętna ilość osób zmierzających do przejścia w tym samym czasie nie jest większa niż 1 osoba. Brak występowania kolejek i zatorów. Sporadyczne pojawianie się sytuacji jednoczesnego ruchu osób w dwóch kierunkach lub konieczności ruchu liczby osób większej niż 2 równocześnie w jednym kierunku. Czytaj więcej