Bramki obrotowe niskie – informacje dla architektów

bramki obrotowe wysokieBramki obrotowe przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.  W zależności od modelu urządzenia zostały zaprojektowane w celu spełnienia m.in. następujących funkcji: ukierunkowywania ruchu osobowego (jeden kierunek lub dwa kierunki ruchu osobowego – modele mechaniczne i elektromechaniczne), wspomagania pracy elektronicznych systemów kontroli dostępu takich jak systemy czasu pracy, systemy biletowe, systemy kontroli wejścia/wyjścia  (wybrane modele elektromechaniczne), wspomagania kontroli ruchu osobowego bezpośrednio przez operatora urządzeń (np. modele bramek uchylnych – kontrola dostępu podstawowa, modele bramek obrotowych – kontrola ilościowa), uzupełnienia funkcjonalności bramek z innych serii o przejścia np. techniczne (dla osób autoryzowanych np. personel techniczny – np. niektóre modele bramek uchylnych elektromechanicznych i mechanicznych). Czytaj więcej

Strefy przejścia jako miejsce montażu bramek obrotowych

bramki uchylne w strefie przejściaStrefa przejścia wyposażona w bramki uchylne – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w strefie przejścia powinny być jedynie ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających do sekcji przejścia, ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających od sekcji przejścia (np. osoby które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do wejścia), ciąg komunikacyjny dla służb nadzorujących (np. służby ochrony na stadionach lub innych obiektach sportowych). Czytaj więcej