Kontrola dostępu w zakładach pracy

Wejście główne do zakładu pracy przez portiernię. Przejście zabudowane systemem urządzeń kontroli dostępu tj. bramkami obrotowymi, bramkami uchylnymi oraz systemem wygrodzeń tzw. barierek. Bramki uchylne BR2-N2 tzw. kołowrotki zastosowano w celu współpracy z systemem kontroli dostępu, który służy m.in. ewidencji czasu pracy. Przejście przez bramkę obrotową BR2-N2 stanowi równocześnie sygnał dla systemu kontroli dostępu, że pracownik lub inna osoba upoważniona przebywa na terenie obiektu co jest rejestrowane w bazie danych. Bramka obrotowa BR1-O wykorzystana została w celu umożliwienia osobom, których wyjście nie musi być rejestrowane w systemie informatycznym, opuszczenie obiektu. Bramka obrotowa BR1-O umożliwia obrót tylko w jednym kierunku na wyjście z obiektu. Czytaj więcej