Bramki obrotowe – zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
  2. Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
  3. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” , oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
  4. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
  5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  6. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
  7. Bramki obrotowe – lokalizacja Czytaj więcej