Bramki obrotowe niskie – informacje dla architektów

bramki obrotowe wysokieBramki obrotowe przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.  W zależności od modelu urządzenia zostały zaprojektowane w celu spełnienia m.in. następujących funkcji: ukierunkowywania ruchu osobowego (jeden kierunek lub dwa kierunki ruchu osobowego – modele mechaniczne i elektromechaniczne), wspomagania pracy elektronicznych systemów kontroli dostępu takich jak systemy czasu pracy, systemy biletowe, systemy kontroli wejścia/wyjścia  (wybrane modele elektromechaniczne), wspomagania kontroli ruchu osobowego bezpośrednio przez operatora urządzeń (np. modele bramek uchylnych – kontrola dostępu podstawowa, modele bramek obrotowych – kontrola ilościowa), uzupełnienia funkcjonalności bramek z innych serii o przejścia np. techniczne (dla osób autoryzowanych np. personel techniczny – np. niektóre modele bramek uchylnych elektromechanicznych i mechanicznych). Czytaj więcej

Bramki obrotowe – zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
  2. Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
  3. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” , oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
  4. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
  5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  6. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
  7. Bramki obrotowe – lokalizacja Czytaj więcej

Oznakowanie sekcji przejścia cz.1

piktogram zakaz przejsciaPRZEJŚCIE OSOBOWE – przejście przeznaczone dla osób bez bagażu, zwierząt, pojazdów (np. wózków inwalidzkich).

ZAKAZ PRZEJŚCIA DWÓCH OSÓB – ze względu na automatyczne działanie zamykania skrzydeł bramki niedozwolone jest jednoczesne przejście dwóch osób. Jednoczesne przejście dwóch lub więcej osób dozwolone jest jedynie po otrzymaniu potwierdzenia od uprawnionego operatora urządzenia o wyłączeniu bramki.

Czytaj więcej

Kontrola dostępu w zakładach pracy

Wejście główne do zakładu pracy przez portiernię. Przejście zabudowane systemem urządzeń kontroli dostępu tj. bramkami obrotowymi, bramkami uchylnymi oraz systemem wygrodzeń tzw. barierek. Bramki uchylne BR2-N2 tzw. kołowrotki zastosowano w celu współpracy z systemem kontroli dostępu, który służy m.in. ewidencji czasu pracy. Przejście przez bramkę obrotową BR2-N2 stanowi równocześnie sygnał dla systemu kontroli dostępu, że pracownik lub inna osoba upoważniona przebywa na terenie obiektu co jest rejestrowane w bazie danych. Bramka obrotowa BR1-O wykorzystana została w celu umożliwienia osobom, których wyjście nie musi być rejestrowane w systemie informatycznym, opuszczenie obiektu. Bramka obrotowa BR1-O umożliwia obrót tylko w jednym kierunku na wyjście z obiektu. Czytaj więcej