Bramki obrotowe a przepustowość przejścia

Czynniki wpływającej na przepustowość przejścia ( bramki obrotowe ) osobowego to czynniki zewnętrzne mające wpływ na przepustowość przejścia osobowego z wykorzystaniem urządzenia. Dla celów określenia planowanej przepustowości przejścia na obiekcie wykorzystuje się przybliżone wskaźniki przepustowości podane w tabeli, obliczone metodami statystycznymi. Wskaźniki te mogą mieć odchylenia w zależności od wpływających na nie czynników. Przykładowa lista czynników jest podana poniżej.

  • Obiekty użyteczności publicznej 300-500 osób/h
  • Obiekty zamknięte (np. zakłady pracy) 400-500 osób/h

Przykładowe czynniki wpływające na przepustowość przejścia osobowego:

  1. Znajomość systemu kontroli przejścia i bramki obrotowe i doświadczenie w korzystaniu (np. stali pracownicy zakładu pracy).
  2. Zdyscyplinowanie co do przejścia wynikający z czynnika zewnętrznego (np. konsekwencje pracownicze w fabryce, cel sprawnego przejścia na wyciągu narciarskim lub wejścia na stadion).
  3. Informowanie osób korzystających przez odpowiednie i czytelne instrukcje co do sposobu użytkowania (np. piktogramy rysunkowe opisujące sposób odczytu biletu (zweryfikowania uprawnień do przejścia) umieszczone w pobliżu przejścia/urządzeń.
  4. Nadzór osobowy aktywnie uczestniczący i pomagający w organizacji ruchu osobowego.
  5. Odpowiednie warunki przejścia osobowego (np. pogoda, opady atmosferyczne, oświetlenie, odpowiednie wygrodzenie dróg dojścia do przejścia).
  6. Sprawny system weryfikacji uprawnień.