Bramki obrotowe niskie – informacje dla architektów

bramki obrotowe wysokieBramki obrotowe przeznaczone są do wspomagania kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.  W zależności od modelu urządzenia zostały zaprojektowane w celu spełnienia m.in. następujących funkcji: ukierunkowywania ruchu osobowego (jeden kierunek lub dwa kierunki ruchu osobowego – modele mechaniczne i elektromechaniczne), wspomagania pracy elektronicznych systemów kontroli dostępu takich jak systemy czasu pracy, systemy biletowe, systemy kontroli wejścia/wyjścia  (wybrane modele elektromechaniczne), wspomagania kontroli ruchu osobowego bezpośrednio przez operatora urządzeń (np. modele bramek uchylnych – kontrola dostępu podstawowa, modele bramek obrotowych – kontrola ilościowa), uzupełnienia funkcjonalności bramek z innych serii o przejścia np. techniczne (dla osób autoryzowanych np. personel techniczny – np. niektóre modele bramek uchylnych elektromechanicznych i mechanicznych).

Bramki obrotowe przeznaczone są do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych, w celu wygradzania i wspomagania kontroli dostępu osobowego do stref zamkniętych lub niedostępnych dla osób bez odpowiedniej autoryzacji.

Bramki obrotowe w zależności od modelu zostały zaprojektowane aby wspomagać kontrolę ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na różnego rodzaju obiektach użyteczności publicznej i prywatnych np.: lotniska (wspomaganie kontroli paszportowej, biletowej, bagażu, wygrodzenie i kontrola ruchu osobowego w strefach gdzie wymagana jest autoryzacja dostępu), obiekty sportowe np. stadiony, baseny (wspomaganie kontroli ruchu osób do stref tzw. VIP, wejść do stref zamkniętych np. dla autoryzowanej obsługi imprez sportowych, wspomaganie kontroli biletowej i rozliczania czasu przebywania w strefach płatnych), fabryki i zakłady pracy (wspomaganie kontroli ruchu osobowego w celu rozliczenia czasu pracy pracowników – współpraca z elektronicznymi systemami kontroli czasu pracy oraz kontroli dostępu, wspomaganie kontroli czasu przebywania pracowników poza lub w wyznaczonych strefach (np. bufet, palarnia, toaleta), wspomagania kontroli dostępu do stref wydzielonych (np. tajne kancelarie, archiwum, magazyn, wydziały/działy firmy), obiekty wojskowe (wspomaganie kontroli dostępu do stref zamkniętych, wspomaganie uporządkowywania ruchu osobowego pomiędzy strefami zamkniętymi), obiekty rządowe (np. sądy, ambasady, ministerstwa – wspomaganie kontroli wejścia do obiektów, wejścia do tajnych kancelarii, stref zamkniętych, osób chronionych), inne obiekty użyteczności publicznej (np. wspomaganie kontroli wejścia i wyjścia do muzeów, parków rozrywki, sal kinowych, sal teatralnych, płatnych wystaw, płatnych toalet, bufetów, barów szybkiej obsługi, bibliotek, czytelni, stref wydzielonych w szpitalach i zakładach opieki zdrowotnej).