Bramki obrotowe w ochronie P.POŻ.

Bramki obrotowe wysokieW procesie planowania schematu zagospodarowania terenu należy uwzględnić wytyczne zawarte  rozporządzeniach (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.)

Mowa jest w nich o wymogach jakie bramki obrotowe powinny spełniać, aby nie stanowiły zagrożenia w przypadku np. ewakuacji. Co jest oczywiste ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi. Ponadto zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Przepisy te nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

W rozporządzeniu znalazły się także informacje dotyczące bram i furt. Zainstalowane w ogrodzeniach bramy i furty  nie mogą otwierać się na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Stosowane często zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub dźwiękową zmiany położenia ich ramion.
Szczegółowiej opisano wymogi dotyczące bram:

  • szerokość powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m,
  • przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m.
  • Na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.