Bramki obrotowe – zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

  1. Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
  2. Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
  3. Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” , oraz odprowadzania lub utylizacji ścieków;
  4. Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
  5. Zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;
  6. Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.
  7. Bramki obrotowe – lokalizacja Czytaj więcej

Oznakowanie sekcji przejścia cz.1

piktogram zakaz przejsciaPRZEJŚCIE OSOBOWE – przejście przeznaczone dla osób bez bagażu, zwierząt, pojazdów (np. wózków inwalidzkich).

ZAKAZ PRZEJŚCIA DWÓCH OSÓB – ze względu na automatyczne działanie zamykania skrzydeł bramki niedozwolone jest jednoczesne przejście dwóch osób. Jednoczesne przejście dwóch lub więcej osób dozwolone jest jedynie po otrzymaniu potwierdzenia od uprawnionego operatora urządzenia o wyłączeniu bramki.

Czytaj więcej