Strefy przejścia jako miejsce montażu bramek obrotowych

bramki uchylne w strefie przejściaStrefa przejścia wyposażona w bramki uchylne – strefa obejmująca swym zakresem obszar, na którym planuje się miejsce przybywania i przemieszczania osób rejestrujących się w systemie kontroli dostępu i korzystających z kontroli wejścia. Strefa wejścia obejmuje swym zakresem strefę informacyjną i uporządkowującą ruch osobowy, strefę autoryzacji dostępu do sekcji przejścia, sekcję przejścia. Ciągami komunikacji w strefie przejścia powinny być jedynie ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających do sekcji przejścia, ciąg komunikacyjny dla osób zmierzających od sekcji przejścia (np. osoby które nie otrzymały pozytywnej autoryzacji do wejścia), ciąg komunikacyjny dla służb nadzorujących (np. służby ochrony na stadionach lub innych obiektach sportowych).

Ciągi komunikacyjne nie powinny się wzajemnie krzyżować i być odpowiedniej szerokości, aby pomieścić bramki obrotowe.

Z bramkami obrotowymi spotkamy się w bardzo wielu miejscach. Bramki obrotowe czy tez uchylne mijamy w supermarketach, wchodząc do siedzib firm czy też na dworce autobusowe. Bramki obrotowe są urządzeniami kontroli dostępu działającymi na bardzo prostej zasadzie. Mechanizm można ustawiać na wiele różnych sposobów, w wielu bramkach instalowane są skomplikowane systemy elektroniczne. Niektóre zablokować można w sposób taki by przejść mogły jedynie osoby które mają odpowiednią kartę, która to po zbliżeniu do czytnika zwalnia mechanizm. W supermarketach spotykamy mechanizmy które pozwalają na przejście w jedną stronę i zapobiegają wyjściu tą samą drogą.

W celu uporządkowywania ruchu osobowego w strefie przejścia i zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz prawidłowego korzystania z systemów kontroli wejścia oraz urządzeń należy zastosować:

  1. Rozwiązania techniczne tj. techniczne środki przekazu informacji (np. piktogramy informacyjne, regulaminy, wskazówki, instrukcje, oznaczenia) lub urządzenia techniczne (np. bariery stałe, bariery mobilne)
  2. Bezpośrednia kontrola i nadzór odpowiednich służb (np. służby ochrony na stadionie).

Środki przekazu informacji powinny być dobrane w zależności od adresata informacji tj docelowej grupy osób korzystających z systemu i urządzeń (przykładowe kryteria: wielojęzyczność, nieokreślona grupa osobowa (np. obiekty użyteczności publicznej), dookreślona grupa osobowa (np. zakład pracy)). Informacje, które powinny być przekazywane w strefie przejścia dzielą się na:

  1. Szkolące w zakresie korzystania z systemu i urządzeń (np. sposób przyłożenia karty magnetycznej do czytnika, informacja, że na ramiona lub skrzydła urządzenia nie należy napierać przed uzyskaniem uprawnienia do przejścia, instrukcja użytkowania urządzenia).
  2. Zakazujące odpowiednie zachowanie się korzystającego (np. zakaz przejścia, zakaz wprowadzania psów lub przechodzenia z bagażem).
  3. Nakazujące odpowiednie zachowanie się korzystającego (np. oznaczenie przejścia dla rowerów, oznaczenie kierunku ruchu).
  4. Ostrzegające (np. oznaczenia wyłączenia strefy przejścia z użytkowania z powodu konserwacji, serwisu).
  5. Regulujące (np. regulaminy określające uprawnienia i obowiązki oraz sposób zachowania się osób przebywających w strefie chronionej tj. po przejściu przez system kontroli dostępu).