Układ systemów kontroli dostępu z wykorzystaniem bramek obrotowych

System kontroli dostępu to wzajemne powiązanie ze sobą wielu różnych elementów tworzących niezawodny mechanizm regulacji i ewidencji ruchu osób w danym obiekcie. Wśród nich istotne zadanie pełnią urządzenia fizycznie chroniące dostępu do konkretnego pomieszczenia. Mogą to być znane bramki dostępu (uchylne, rozsuwane, obrotowe) i tripody (wejścia na basen, stadion). Otwarcie tych urządzeń możliwe jest dzięki zainstalowaniu odpowiednich czytników (terminali, kontrolerów) i wyposażeniu osób upoważnionych do wstępu na teren obiektu po zbliżeniu do czytnika konkretnej karty lub klucza. Mogą to być karty zbliżeniowe, chipowe, z kodem kreskowym lub magnetyczne.

Wymienione urządzenia mechaniczne współpracują z odpowiednim systemem spajającym ze sobą poszczególne elementy kontroli dostępu. Otwarcie bramki lub drzwi nie będzie możliwe przed zbliżeniem karty, natomiast po jej zbliżeniu i umożliwieniu wejścia do pomieszczenia osobie upoważnionej następuje ewidencja ruchu danej osoby.

W ten sposób możliwe jest nie tylko regulowanie ruchu osobowego i zabezpieczenie obiektów przed osobami nieuprawnionymi, ale również istnieje możliwość uzyskania precyzyjnego wykazu przemieszczania się poszczególnych osób w budynku, w którym zainstalowana jest kontrola dostępu. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku monitorowania czasu pracy osób zatrudnionych.

Istnieje również możliwość scalenia systemu kontroli dostępu z systemem alarmowym, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo na terenie danego obiektu.

Coraz częściej właściciele firm i kierownicy różnych instytucji wdrażają nowoczesne rozwiązania w zakresie wyjątkowo skrupulatnego kontrolowania i regulowania ruchu osobowego na terenie zarządzanego obiektu. Obecnie największym zainteresowaniem cieszą się nowoczesne systemy kontroli dostępu, czyli specjalistyczna regulacja i ewidencja ruchu osobowego w danym obiekcie.

Najbardziej popularne są typowe bramki dostępu do instytucji, biurowców i zakładów pracy, dzięki którym na teren obiektu nie wejdą osoby nie posiadające właściwego uprawnienia, a dodatkowo istnieje możliwość kontroli czasu pracy osób zatrudnionych. System kontroli dostępu skalda się z drzwi – bramek, które otwierają się wyłącznie po okazaniu (zbliżeniu do czytnika) indywidualnej karty dostępu. Może to być również karta z chipem lub kodem kreskowym. System kontroli dostępu ewidencjonuje czas przekraczania każdej bramki, co jednocześnie pozwala na określenie czasu pracy każdego pracownika.

Kolejną możliwością zastosowania kontroli dostępu jest zainstalowanie takiego systemu w przedszkolach, które zobowiązane są do monitorowania i ewidencjonowania czasu przebywania każdego dziecka w placówce przedszkolnej. Każdy opiekun dziecka otrzymuje indywidualną kartę, którą zbliża do właściwego czytnika przy zostawianiu i odbieraniu dziecka z przedszkola.

Następnym zastosowaniem kontroli dostępny są znane tripody, kołowroty i tak zwane drzwi karuzelowe regulujące system wejść i wyjść z obiektów takich jak baseny, obiekty SPA, stadiony i inne.